0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Binh Duong]- Chuyên viên kế toán Tổng hợp và thuế (phụ trách No1. Hà Nam)/ Tax & GA Specialist (No1. Ha Nam)

Quyền lợi

  • Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
  • Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
  • Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
  • Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
  • Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo

Mô tả công việc

Kiểm tra hướng dẫn tất cả các nghiệp vụ hàng ngày theo VAS
Chịu trách nhiệm về chính xác của số liệu trên sổ sách và báo cáo
Theo dõi và kiểm tra tất cả các khoản chi phí đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ
Chạy khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn
Nhập kho thành phẩm, tập hợp chi phí, tính và cập nhật giá thành phẩm
Báo ngay lên quản lý các vấn đề vướng mắt trong quá trình làm việc
Cập nhật thường xuyên các thay đổi của luật định
Chịu trách nhiệm báo cáo thuế đúng hạn
Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cho cục thống kê, báo cáo thương nghiệp, báo cáo thuế khác
In sổ sách kế toán và lưu trữ bảo quản hồ sơ, chứng từ hóa đơn


Yêu cầu

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng cho các công ty sản xuất trên 2 năm

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán MISA, FAST, SAP

Có thể đi công tác