0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Corp. Environment Specialist/ Chuyên Viên Môi Trường Tập Đoàn

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị môi trường và an toàn vệ sinh lao động (MT & ATVSLĐ) nhằm giảm thiểu tác động môi trường, rủi ro an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo các hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế liên quan và các yêu cầu Luật định liên quan của Việt Nam.

Kiểm soát sự tuân thủ của Luật định và quy trình, quy định của MT & ATVSLĐ tại công ty.

Quản lý rủi ro và yêu cầu các bộ phận thực hiện cải tiến điều kiện MT & ATVSLĐ đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức, huấn luyện, báo cáo MT & ATVSLĐ đến các cơ quan chức năng theo yêu cầu Luật định.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng, ưu tiên các ngành: Môi trường, Hóa chất, Công nghệ môi trường.

Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng: Word, Excel, Microsoft, Power Point, Outlook.

Ưu tiên biết tiếng anh.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, ưu tiên ngành F&B.

Có khả năng làm việc độc lập cao.

Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Năng lực yêu cầu:
1. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn môi trường.
– Xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa , các rủi ro an toàn sức khỏe tại các vị trí và biện pháp kiểm soát.
– Xác định được danh mục tình huống khẩn cấp và biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp tại Nhà máy.
– Có khả năng huấn luyện, hướng dẫn các bộ phận về hệ thống yêu cầu an toàn, môi trường, sức khỏe.
2. Kiểm soát quá trình.