0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Demand Planning Expert/ Chuyên gia dự báo bán hàng

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Hoạch định việc thiết lập: AOP, chỉ tiêu bán hàng, dự báo nhu cầu bán hàng,… hàng năm được duyệt, xem hàng tháng, quí phù hợp với thực tế bằng cách phối hợp với các Khối phòng ban liên quan trong công ty ngắn hạn (1 năm) , trung hạn (3 năm) và dài hạn để phân tích tìm ra nguyên nhân và phát triển kế hoạch để đạt được chỉ tiêu

 • Yêu cầu các bên liên quan (RSCM, RTM, Trade Marketing, Brand Manager) cung cấp kế hoạch từ các nguồn làm đầu vào cho dự báo bán hàng
 • Đánh giá tính phù hợp của các giả định tăng trưởng, đưa ra các đề xuất điều chỉnh (nếu có).
 • Tính toán baseline, các nguồn tăng trưởng từ Sales, nguồn tăng trưởng từ Marketing theo Brand
 • Tính toán kết quả dự báo phân bổ theo brand, theo vùng. Lập file chi tiết theo SKU đến cấp tỉnh, nhóm khách hàng chuyển cho MA kiểm tra và điêu chỉnh nếu có sự không phù hợp
 • Phân bổ doanh số bán theo SKU theo RDC, cung cấp cho Supply Planning để lập kế hoạch cung ứng nguồn nguyên liệu, sản xuất và vận chuyển
 • Cập nhật (upload) nhu cầu bán hàng, master data lên SAP ; đánh  giá kết quả sau  khi cập nhật (upload)  để MRP chạy đúng  nhằm đảm bảo cung cấp nhu cầu bán hàng cho Supply  Planning chính xác.
 • Làm báo cáo GAP theo nguồn tăng trưởng và chuyển GAP activity cho Sales và Marketing phân tích nguyên nhân (RSCM, RTM, Trade, Brand Manager).
 • Đánh giá độ sai lệch dự báo, phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp cải thiện (Demand review), bao gồm cả đánh giá mức độ phù hợp của các giả định.
 • Phối hợp với Supply, Marketing, Trade để có kế hoạch giải quyết hàng SLOB về FG và RM (thành phẩm và nguyên vật liệu).
 • Tham gia các cuộc họp của Sales & Marketing để nắm về các kế hoạch, tác động đến tăng trưởng sản lượng và cập nhật kết quả dự báo kịp thời.
 • Theo dõi tình hình bán hàng hàng ngày, cập nhật thông tin từ Sales & Marketing để phối hợp với Supply Planning trong việc kiểm soát tồn kho tránh các rủi ro thừa, thiếu hàng, cập nhật lại dự báo (nếu cần).
 • Lập và trình bày báo cáo GAP, Demand review trong cuộc họp S&OP, nhận thông tin về các hạn chế khả năng cung ứng để đưa ra dự báo bán hàng phù hợp.
 • ‘Thiết lập các chính sách, qui trình, biểu mẫu, báo cáo & kiểm soát  qui trình, nhận diện rủi ro , cảnh báo, yêu cầu các bộ phận liên quan lập và triển khai kế hoạch quản lý rủi ro nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao năng lực, và báo cáo kết quả thực tế của hoạt động vận hành so với chính sách đến cấp trên và các bên liên quan

Đảm bảo chia chỉ tiêu bán hàng, phân bổ các chương trình khuyến mãi chính xác và đúng hạn.

 • Thực hiện chia chỉ tiêu bán hàng cấp công ty (kênh GT theo từng vùng, kênh MT, SA) đúng hạn và đúng chính sách.
 • Thực hiện chia chỉ tiêu bán hàng theo khách hàng của các kênh (NPP, C1, MT, SA) và theo từng Route của NPP  đúng hạn và đúng chính sách của công ty.
 • Thực hiện thiết lập định mức tồn kho cho các NPP kênh GT, MT, SA theo chinh sách đã được duyệt.
 • Thực hiện chia chỉ tiêu các hoạt động Trade cho đội ngũ Nhân viên bán hàng (FCS, SDO, …) đảm bảo kịp thời, chính xác.

Các nhiệm vụ khác


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở lĩnh vực có liên quan

Có kiến thức về dự báo nhu cầu bán hàng, chuỗi cung ứng

Biết sử dụng SAP là lợi thế

Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…) tốt

Anh văn (nói, viết) tốt là lợi thế

Kỹ năng phân tích & trình bày dữ liệu

Kỹ năng trình bày trước đám đông

Kỹ năng phối hợp, teamwork và điều phối công việc