0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Export Operation Manager

Quyền lợi

 • Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
 • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến,
 • Chế độ bảo hiểm cho cá nhân và gia đình.
 • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện, kiểm tra và giám sát hoạt động, tìm kiếm khách hàng và bán hàng xuất khẩu.
 • Đảm bảo tuân thủ an toàn thực phẩm và các chương trình quản lý khác có liên quan đến chính sách các nước nhập khẩu.
 • Đánh giá, phân tích lãi lỗ cho những cơ hội khai thác xuất khẩu và gia công thương hiệu quốc tế.
 • Quản lý đội nhóm để hoàn thành mục tiêu bán hàng xuất khẩu theo kế hoạch ngắn và dài hạn đúng chính sách công ty.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học Ngoại Thương hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thu mua và cung ứng.
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc với đối tác quốc tế, chuỗi cung ứng, kho vận, thương mại và nguồn cung ứng chiến lược.
 • Kiến thức về luật xuất nhập khẩu.
 • Kỹ năng quản lý, tổ chức và chăm sóc khách hàng.