0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Nhân Sự Khối Sản Xuất/ HR Manufacturing Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Giám sát việc Tuyển dụng cung cấp nguồn nhân lực (không bao gồm cấp Director trở lên) đúng, đủ theo đúng kế hoạch nguồn nhân lực, nhu cầu tuyển dụng được duyệt, để vận hành chức năng, mục tiêu của khối chức năng/BU thuộc phạm vi phụ trách

Thực hiện tính thưởng LU hàng tháng theo phạm vi được phân công đảm bảo phù hợp với qui  trình chia thưởng LU.

Thực hiện kiểm tra sản lượng của nhóm nhân viên lương sản phẩm đảm bảo tính chính xác & đúng theo qui định tính lương sản phẩm.

Thực hiện kiểm tra bảng trợ lương, chốt công & sản lượng nhóm lương sản phẩm hàng kỳ đúng hạn & chính xác

Lập kế hoạch nhân sự hàng tuần của phòng ban/bộ phận phụ trách đảm bảo phù hợp theo định biên và kế hoạch sản xuất/ kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

Thực hiện chấm công, kiểm tra & cập nhật các chứng từ vào phần mềm Payroll: báo cáo quên quét vân tay, tăng giờ, nghỉ phép,.. đảm bảo dữ liệu cập nhật chính xác.

Kiểm tra dữ liệu chấm công theo cost center hàng ngày so với kế hoạch nhân sự tuần, định biên, dữ liệu chấm công trên phần mềm, paidtime, phiếu đề nghị nhân sự thực hiện công việc ngoài kế hoạch  của các Phòng ban đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định có liên quan.

Kiểm tra, tổng hợp giờ công và sản lượng thực hiện NCR đảm bảo tính chính xác và đúng theo kế hoạch

Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu bảng công cuối kỳ đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Thực hiện việc phân bổ giờ công theo cost center của các Phòng ban/bộ phận phụ trách theo đúng quy định.

Thực hiện kiểm tra giờ công , định suất, khu vực, tiêu chí mức hưởng các bảng tính bồi dưỡng bằng hiện vật  theo đặc điểm điều kiện lao động của phòng ban/bộ phận phụ trách đảm bảo tính chính xác, phù hợp các qui định

Thực hiện hành động nâng cao dịch vụ thỏa mãn khách hàng thông qua việc nhận diện và báo cáo kịp thời đến cấp trên các yêu cầu cụ thể từ nhân viên thuộc khối phòng ban phụ trách

Phối hợp với EOHS ra các đề xuất, triển khai để cải tiến môi trường làm việc tốt hơn.

Nhận diện, đánh giá và đề xuất liên qua tính hiệu lực của các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến quản lý ngày giờ công nhằm nhận diện và báo cáo kịp thời nhằm cải tiến các quy trình, chính sách.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTNS, Luật, Kinh tế, QTKD.

Có kiến thức về Luật lao động, có kiến thức cơ bản về nhân sự

Thành thạo vi tính văn phòng

Giao tiếp tiếng Anh tốt là ưu thế

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự

Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp