0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Head Of HRBP (Group Manufacturing & RE) Senior Manager

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Đề xuất đến Giám đốc nhân sự trong việc thiết lập, cập nhật chính sách, quy trình tuyển dụng (từ giai đoạn lập kế hoạch nguồn nhân lực, tìm nguồn, tuyển chọn, định hướng hội nhập, đánh giá thử việc, quản lý nghỉ việc) nhằm nâng cao hiệu quả, thỏa mãn khách hàng.
  • Cung cấp nguồn nhân lực (không bao gồm cấp Director trở lên) đúng, đủ theo đúng kế hoạch nguồn nhân lực và (hoặc) nhu cầu tuyển dụng được duyệt, để vận hành chức năng, mục tiêu của các khối/ phòng ban.
  • Triển khai, tư vấn và giám sát tính hiệu lực, hiệu quả của các quy trình, chính sách và chương trình nhân sự tại các khối khách hàng.
  • Thiết lập cơ chế quản lý đảm bảo tính nhất quán trong toàn thể hoạt động vận hành mô hình HRBPs tại Bình Dương, HR & Admin các sites trong nội bộ phòng mình phụ trách.
  • Đánh giá và đề xuất đến cấp trên về bộ cơ cấu tổ chức hoạt động (bao gồm: sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bảng mô tả công việc) của phòng HRBPs tại Bình Dương, HR & Admin các sites nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn khách hàng.
  • Thực hiện đào tạo và/ (hoặc) giám sát nhân viên thực hiện việc đào tạo cho các khối/BU về các quy trình, chính sách liên quan đến nhân sự đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời.
  • Thiết lập và triển khai thực hiện các mục tiêu, bao gồm ngân sách hoạt động và các kế hoạch hành động của phòng HRBPs tại Bình Dương, HR & Admin các sites hàng năm/ hàng quý đảm bảo vận hành hiệu quả về thời gian, chi phí và chất lượng.
  • Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định, trên cơ sở đó phân tích và đề xuất các giải pháp để điều chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khối/ phòng ban.
  • Thiết lập/ điều chỉnh/ cập nhật bảng MTCV, bảng mục tiêu cá nhân/ các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) của từng nhân viên đảm bảo có tính liên kết và góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu của phòng HRBPs tại Bình Dương, HR & Admin các sites.
  • Đánh giá, xem xét và phản hồi kết quả đánh giá hoàn thành mục tiêu cá nhân/ KPIs/ 9 ô của nhân viên và đồng thuận kế hoạch cải thiện để giúp nâng cao hiệu quả.

Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh Tế, Quản trị nguồn nhân lực
Ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 05 năm kinh nghiệm Quản lý Nhân sự
Ưu tiên ứng viên từng làm qua công ty sản xuất lớn cùng ngành FMCG, F&B
Kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý vấn đề
Thành thạo tiếng anh