0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] HR Executive/ Nhân Viên Nhân Sự

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • 1.Tính thưởng LU hàng tháng theo phạm vi được phân công đảm bảo hoàn thành chính xác, đúng hạn tuân thủ theo qui trình chia thưởng LU
  • 2. Kiểm tra sản lượng của nhóm nhân viên lương sản phẩm đảm bảo phù hợp quy định tính lương sản phẩm.
  • 3.  Thực hiện kiểm soát ngày công, paidtime, định biên nhân sự, lập kế hoạch nhân sự , bồi dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao động tại các phòng ban/bộ phận phụ trách đảm bảo tuân thủ các qui trình, qui định liên quan
  • 4. Thực hiện tiếp nhận và xử lý các phát sinh trong quan hệ lao động đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định liên quan (bao gồm luật định).
  • 5. Kiểm tra hồ sơ đánh giá thành tích/bản đánh giá KPIs theo định kỳ đảm bảo tuân thủ quy định của chương trình đánh giá thành tích, chính sách  thiết lập mục tiêu & chi trả thưởng kết quả công việc đóng góp đã được ban hành.
  • 6.Nhận diện các rủi ro và đề xuất giải pháp quản lý rủi ro đến COEs và các bên liên quan để cải tiến các chính sách, quy trình, … của khối Nhân Sự theo định kỳ và khi có phát sinh
  • 7. Phân tích dữ liệu/ chuẩn bị các báo cáo/ cung cấp thông tin cần thiết cho cấp trên thuộc khối quản lý khi có yêu cầu. Báo cáo kết quả công việc & bất kỳ sự không phù  hợp đến cấp trên.

Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTNS, Luật, Kinh tế, QTKD.

Có kiến thức về Luật lao động, có kiến thức cơ bản về nhân sự

Thành thạo vi tính văn phòng

Giao tiếp tiếng Anh tốt là ưu thế

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự