0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Binh Duong]- HR Specialist – HR Reporting & HRIS/ Chuyên viên Nhân sự – Báo cáo Nhân sự và kiểm soát hệ thống nhân sự (Thời vụ 6 tháng)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc


  • Thiết kế hệ thống báo cáo HR phục vụ yêu cầu quản trị
  • Kiểm soát hệ thống báo cáo nhân sự
  • Tổng hợp dữ liệu toàn công ty, phân tích các báo cáo toàn công ty theo định kỳ và khi có phát sinh nhằm hỗ trợ cho cấp quản lý trong việc ra quyết định.
  • Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra các báo cáo liên quan đến dữ liệu nhân sự để phục vụ công tác quản trị.
  • Rà soát, cải tiến báo cáo nhân sự định kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị nguồn nhân lực.
  • Giám sát việc thực hiện triển khai hệ thống HRM
  • Thực hiện đào tạo cho nhân viên hiểu và biết cách sử dụng HRIS
  • Rà soát hệ thống phù hợp với chính sách/quy chế/quy trình của công tyThực hiện phân quyền cho hệ thống HRM
  • Tham gia xây dựng, cập nhật và cải tiến hệ thống HRM

Các điều kiện cần có

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm thống kê/ lập trình

Kỹ năng Excel: thành thạo, phân tích/ báo cáo với data lớn