0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] IT Business Analysis External App Specialist/ Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ CNTT

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện các yêu cầu của hệ thống ISO nhằm lưu trữ bảo quản tài liệu đúng quy định

– Trao đổi với người dùng để hiểu rõ các nhu cầu nhằm nắm bắt nhu cầu mới để phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các quy tình và chức năng tích hợp của các ứng dụng mua ngoài thuộc hệ thống None ERP phục vụ cho sự phát triển của Công ty

– Nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới nhằm phát triển hệ thống công nghệ thông tin về các ứng dụng Core ERP/ None ERP cho Công ty

– Đào tạo cho các Key users của các phòng ban và trang bị các kiến thức để vận hành các ứng dụng mua ngoài thuộc hệ thống các ứng ụng None ERP trong công ty

– Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống CNTT trong  hoạt động hàng ngày của người dùng về các ứng dụng mua ngoài thuộc hệ thống ứng dụng None ERP trong công ty và đảm bảo sự tiện dụng của người dùng

– Thực hiện báo cáo các công việc hàng ngày


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin

– Am hiểu quy trình quản trị doanh nghiệp

– Có kiến thức lập trình .NET, các hệ quản trị CSDL

– Ngoại ngữ anh văn, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương