0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] IT Core ERP Business Analysis Manager

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Hoạch định, triển khai chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo phạm vi phụ trách đảm bảo:

  • – Đáp ứng mục tiêu và chiến lược của khối ICS
  • – Góp phần đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển của Khối CG&G
  • – Góp phần đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty

Thiết kế, xây dựng, triển khai và bảo trì các hệ thống phần mềm phục vụ cho sự phát triển của Công ty như: ERP, BI, báo cáo và các hệ thống phần mềm khác

Nhận diện, thiết lập & triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định và giải pháp về phòng ngừa các rủi ro CNTT, đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và sự cố an toàn CNTT

Quản lý rủi ro, xử lý và đào tạo khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống CNTT trong Công ty cho người dùng để đảm bảo các sự cố được xử lý kịp thời và ngăn ngừa tái diễn

Quản lý nhân viên cấp dưới & các nhiệm vụ khác


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại Học ngành CNTT / Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Am hiểu quy trình quản trị doanh nghiệp

Kiến thức về SAP – ERP, các ứng dụng phần mềm Non- ERP

Biết quy trình phát triển phần mềm SDLC. Có kiến thức về hạ tầng và bảo mật

Biết lập trình ABAP, .NET, các hệ quản trị CSDL

Ngoại ngữ trình độ B trở lên, đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có khả năng hoạch định chiến lược, ngân sách và hoạt động bộ phận CNTT