0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] IT Hotline/ Call center Executive

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

1. Vận hành các thiết bị CNTT nhằm đảm bảo sự thông suốt trong việc trao đổi
thông tin và an toàn bảo mật thông tin bao gồm MMTB IT cho người dùng :
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, kiểm tra sự hợp lệ và mức độ ưu tiên, cập
nhật và chuyển thông tin cho kỹ thuật xử lý
 Phối hợp triển khai cùng các đối tác để thực hiện các hướng dẫn sử dụng
ứng dụng công nghệ thông tin mới vào các hoạt động thực tế trong Công ty
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trung và dài hạn của công ty.
 Thống kê & phân loại các yêu cầu tiếp nhận hàng tháng để có biện pháp cải
tiến & giải quyết dứt điểm.
 Tiếp nhận thông tin từ khách hàng kiểm tra sự hợp lệ và mức độ ưu tiên
của các yêu cầu dịch vụ IT của bộ phận IT Helpdesk nhằm đảm bảo các
yêu cầu đúng qui định và đủ thông tin
2. Thực hiện, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình, hướng dẫn công
việc, quy định, và tất cả các tài liệu liên quan đến khối CNTT dựa trên cơ sở
của chuẩn mực ISO hoặc ITIL, bao gồm các dịch vụ IT cung cấp cho người
dùng : Quản lý, theo dõi và cập nhật hồ sơ tài liệu của bộ phận, tuân thủ theo
đúng qui định của ISO, nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và sự cố an toàn
công nghệ thông tin
 Quản lý, theo dõi và cập nhật hồ sơ tài liệu của bộ phận tuân thủ theo đúng
qui định của ISO
 Phân loại, nhập thông tin yêu cầu vào phần mềm ITIL ghi nhận TicketLog
và chuyển yêu cầu cho nhân viên, bộ phận chuyên trách thực hiện nhằm
đảm bảo tất cả các yêu cầu đều được ghi nhận trên hệ thống để xử lý.
 Hướng dẫn cách giải quyết các sự cố qua điện thoại, email hay chuyển các
yêu cầu này đến các bộ phận, nhân viên chuyên trách thực hiện đảm bảo sự
cố, yêu cầu được xử lý nhanh chóng, kịp thời.
 Theo dõi và chuyển thông tin đến nhân viên chuyên trách của bộ phận khắc
phục, xử lý sự cố cho đến lúc được giải quyết xong nhằm đảm bảo tất cả
các yêu cầu đều được giải quyết hoàn thành.
 Thực hiện các công việc hành chánh ( trình ký hồ sơ , đặt VPP cho khối,
Book cơm phòng , Book phòng họp…) nhằm đáp ứng, hỗ trợ nhu cầu công
việc của bộ phận
 Thực thi và triển khai các chương trình nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ
người dùng theo tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty
 Đào tạo cho các key users của các phòng ban và trang bị các kiến thức để
vận hành hệ thống phần mềm trong Công ty và các chính sách an toàn và
nhận thức an toàn CNTT của công ty.
 Quản lý rủi ro, xử lý và đào tạo khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống
CNTT trong Công ty cho người dùng để đảm bảo các sự cố được xử lý kịp
thời và ngăn ngừa tái diễn


Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng về dịch vụ công nghệ thông tin
  • Kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm, điều phối công việc
  • Kiến thức và kỹ năng quản lý tài liệu theo ISO (9000, 27000)
  • Công nghệ thông tin: Ưu tiên có bằng MCSA, MCP, MCSE, CCNA, ITIL
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế. Hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin
  • Ít nhất 02 năm trong ngành công nghệ thông tin / At least 02 years in IT
  • Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường tập đoàn đa quốc gia
  • Kỹ năng lập kế họach và tổ chức. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề
  • Kỷ năng giao tiếp . Kỹ năng làm việc nhóm