0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[BINH DUONG]- IT SPECIALIST-ABAP- THỜI VỤ

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc


Thực hiện các yêu cầu theo tiêu chuẩn của hệ thống ISO.

Phân tích các yêu cầu báo cáo, chương trình của end- users để tìm ra giải pháp chuyên về ABAP , từ đó thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu cho người dùng

Phát triển các chức năng và các đặc tả của báo cáo trong hệ thống SAP để hỗ trợ cho người sử dụng.

Trao đổi với người sử dụng để hiểu rõ nhằm có các thay đổi cần thiết hoặc sửa đổi các chương trình hiện có. Giải quyết câu hỏi về chương trình bao gồm các dữ liệu đầu vào, yêu cầu đầu ra. Thuyết phục người sử dụng chấp nhận các thay đổi các tiếp cận mới

Thiết lập và bảo quản các tài liệu trong hệ thống SAP: tài liệu đào tạo end-user, báo cáo chuẩn: chức năng, chi tiết chương trình, …

Ghi nhận lại các vấn đề liên quan đến hệ thống SAP master data, cách giải quyết để làm tài liệu tham khảo trong tương lai.

Phối hợp phân tích sự tích hợp, để xây dựng và phát triển các phương pháp ký thuật cho các hệ thống non-SAP và SAP phục vụ cho các bộ phận, đặc biệt là các hệ thống giao tiếp với SAP.

Ghi nhận lại các vấn đề phát sinh từ người sử dụng, cách giải quyết và nguyên nhân vào hệ thống ITIL

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp Đại Học CNTT hoặc cao đẳng– chuyên ngành lập trình
  • Am hiểu qui trình trên SAP.
  • Lập trình ABAP, .NET, các hệ quản trị CSDL
  • Ít nhất 2 năm trong ABAP