0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Kế toán công nợ phải thu/AR Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Kiểm tra các chứng từ xuất hàng và release đơn hàng trên hệ thống SAP
 • Bảo đảm công nợ của khách hàng tuân thủ theo chính sách của công ty trước khi xuất hàng
 • Đảm bảo việc ghi nhận tất cả các nghiệp vụ bán hàng và các khoản phải thu được cập nhật kịp thời và chính xác
 • Đảm bảo việc đóng sổ kế toán AR mỗi tháng đúng hạn
 • Theo dõi và đảm bảo chính xác doanh thu và công nợ phải thu
 • Đảm bảo thu nợ khách hàng và nhà phân phối đầy đủ đúng hạn
 • Đảm bảo các khoản hỗ trợ bán hàng và chi phí của nhà phân phối, khách hàng được chi trả theo chính sách hiện hành và đúng hạn

Các điều kiện cần có

 • Kiến thức chuyên môn ngành tài chính/kế toán/kiểm toán
 • Kiến thức về quản lý công nợ
 • Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến công nợ
 • Kiến thức về phần mềm quản lý doanh nghiệp
 • Kiến thức cơ bản về luật thuế và luật thương mại
 • 01 năm kinh nghiệm làm kế toán, ưu tiên kinh nghiệm về kế toán phải thu