0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Kiểm toán – Thị trường và Hành chánh văn thư / Sales Audit – On Field cum Administrative Executive

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Thực hiện giám sát thực hiện các công việc hành chánh, văn thư cho Khối Risk & Audit nhằm đảm bảo vận hành tuân thủ theo đúng qui định của Công ty trong phạm vi công việc.
 • – Sắp xếp, phân loại, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ tại văn phòng theo đúng quy định liên quan, đúng tiêu chuẩn 5S.
 • – Theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, quà mừng sinh nhật, phiếu cơm của Khối R&A đảm bảo việc thực hiện đúng theo qui định Công ty.
 • – Nhận, trả chứng từ trình ký cho các bộ phận liên quan trình ký đến Khối Risk & Audit và trình ký tiếp các cấp khác (nếu có).
 • – Kiểm tra hồ sơ trình đến Khối Risk & Audit: 100% chứng từ được kiểm tra đảm bảo đúng với các cơ sở quy định liên quan, đúng thời gian, đúng thẩm quyền, không thất lạc.
 • – Kiểm tra bộ hồ sơ Quyết toán chi phí của BP Sales Audit hàng tháng nhằm đảm bảo phù hợp với Chính sách đã quy định.
 • – Triển khai, thực hiện các chương trình Nhân sự của Công ty (EOM, MOQ, KPI, IDP, Rà soát thành tích, UYS, Họp Mở, Họp Core Value, MP,……) đảm bảo việc hoàn thành đúng thời gian quy định.
 • Thực hiện giám sát việc thực hiện audit thị trường về kết quả đã báo cáo của team Sales Audit hoặc team Chấm hình khi có yêu cầu từ Cấp trên nhằm đảm bảo thông tin ghi nhận ngoài thị trường hoặc kết quả Chấm hình là chính xác bằng cách kiểm tra double check trong phạm vi công việc.
 • – Thực hiện các công việc kiểm toán thị trường theo kế hoạch kiểm toán dưới sự phân công của Cấp trên (nếu có)
 • – Thực hiện kiểm tra ngoài thị trường nếu có sự không thống nhất đáng kể giữa bộ phận Sales Audit và Đội ngũ Quản lý bán hàng để đưa ra sự đảm bảo về kết quả kiểm toán trung thực và khách quan nhất.

Các điều kiện cần có

 • – Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán / Quản trị nhân sự/hành chính văn phòng
 • – Sử dụng thuần thục vi tính văn phòng
 • – Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương . Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm audit thị trường.
 • – Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ