0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Dữ Liệu & Kế Hoạch Năng Lực Bán Hàng/ Sales Capability Data & Planning Officer

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Đảm bảo dữ liệu các báo cáo của đội ngũ bán hàng, quản lý bán hàng của vùng/kênh phụ trách được nhập vào hệ thống đầy đủ và chính xác.
  • Đánh giá tình hình tuân thủ của đội ngũ bán hàng, quản lý bán hàng và báo cáo các trường hợp không tuân thủ theo chính sách hiện hành.
  • Phân tích các KPIs liên quan đến thu nhập tối đa mà chưa đạt của đội ngũ bán hàng và quản lý bán hàng theo vùng phụ trách.
  • Xây dựng yêu cầu và kế hoạch huấn luyện WW cho đội ngũ bán hàng và quản lý bán hàng (data năng lực lập lịch) theo vùng phụ trách.
  • Phân tích kết quả so với mục tiêu từng vị trí Sales team và lập kế hoạch phát triển năng lực theo định kỳ theo vùng phụ trách.
  • Đánh giá và xử lý kết quả sau đào tạo của đội ngũ Field Sales theo vùng phụ trách.

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế.
  • Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.
  • Thông thao MS Office: Excel, Pivot, PP, Word, Thống kê.