0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án/ Project Planning Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Lập kế hoạch tổng thể ngân sách, tiến độ, đảm bảo việc lập, quản lý việc triển khai sử dụng hiệu quả ngân sách của dự án nhằm thực hiện trong phạm vi ngân sách được duyệt;

Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho các hạng mục dự án của nhà máy mới và các dự án hình thành tài sản cố định: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện và thời gian hoàn thành

Giám sát tiến độ thực hiện các công việc:

+ Thiết lập và đưa ra biện pháp để đạt được tiêu chuẩn chất lượng dự án về Giám sát tiến độ dự án

+ Thiết lập hệ thống kiểm soát thay đổi trong dự án nhằm đảm bảo các thay đổi được theo dõi sát, triển khai theo đúng kế hoạch và các ảnh hưởng của thay đổi đến tiến độ dự án được kiểm soát;

+ Thiết lập kênh điều phối, quản lý thông tin về tiến độ của dự án nhằm đảm bảo thông tin của dự án được truyền thông đầy đủ đến các thành viên thực hiện dự án và các bên liên quan

Giám sát tiến độ; rui ro & sự thay đổi phạm vi các công việc:

+ Kiểm soát kế hoạch tổng thể dự án và tiến độ nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Báo cáo thực tế thi công so với các yêu cầu, tiêu chuẩn được nêu trong hợp đồng; Giám sát và báo cáo thường xuyên về tiến độ dự án với tất cả các bên liên quan; Đánh giá dự án và đánh giá kết quả;

+ Ghi nhận thông tin về sự không phù hợp của thực tế thi công và yêu cầu sự điều chỉnh cho phù hợp về tiến độ và phạm vi thực hiện; Kiểm soát việc nhận diện rủi ro, đưa ra kế hoạch hành động và thực hiện ứng phó kịp thời, từ đó giảm thiểu những ảnh hưởng đến mục tiêu dự án. Tổ chức việc đào tạo vận hành, bảo trì và bàn giao dự án, thiết bị công nghệ sản xuất cho bộ phận quản lý nhà máy;

+ Triển khai và quản lý sự thay đổi của dự án và các cản trở để đạt được kết quả dự án. Họp định kỳ với Ban chỉ đạo dự án để cập nhật tình hình dự án và thiết lập chiến lược của dư án;

+ Thỏa mãn yêu cầu của các bên liên quan nhằm thu thập dữ liệu đầu vào cho quá trình lập kế hoạch dự án và giành được sự ủng hộ khi dự án được triển khai; đồng thời giảm tối thiểu khả năng gặp phải các xung đột và tối đa nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án theo mục tiêu đã đặt ra

Giám sát tiến độ; rui ro & sự thay đổi phạm vi các công việc:

+ Chuyển giao hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thông tin nhà thầu cho Tư vấn giám sát và Tư vấn Quản lý dự án: rà soát, kiểm tra, đánh giá nội dung làm việc thực tế của Tư vấn giám sát và Tư vấn Quản lý dự án so với nội dung hợp đồng.

+ Phối hợp với Tư vấn giám sát và Tư vấn Quản lý dự án theo dõi tiến độ hàng ngày, hàng tuần và giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án để đảm bảo việc thi cống phù hợp với đề bài kỹ thuật và hợp đồng;

+ Phối hợp với Nhà cung cấp và Tư vấn giám sát để hoàn thành hồ sơ đóng dự án và bàn giao cho bộ phận sử dụng, Quản lý tài sản;

+ Rà soát, kiểm tra, đánh giá nội dung làm việc của Tư vấn giám sát và Tư vấn Quản lý dự án so với nội dung hợp đồng; Ghi nhận sự không phù hợp của thực tế thi công và yêu cầu sự điều chỉnh cho phù hợp

Theo dõi, tổng hợp các báo cáo định kỳ và báo cáo khác; Đảm bảo việc kiểm soát lưu trữ tất cả hồ sơ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án để đảm bảo thông tin của các công việc dự án được lưu trữ đúng và đầy đủ. Đảm bảo việc truyền thông chính xác, kịp thời đến Ban giám đốc, các phòng ban, nhà cung cấp của dự án để kiểm soát tiến độ thi công và biện pháp thi công đạt được mục tiêu của dự án.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý công nghiệp hoặc kỹ thuật Hóa Học (ưu tiên kỹ thuật Hóa Thực Phẩm)

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office và chuyên về Microsoft Project

Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nói và viết)

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Khả năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng trình bày tốt

Có kiến thức về các qui trình quản lý tài liệu và quản lý hành chánh