0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ/ INTERNAL CONTROL EXECUTIVE

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát trọng yếu định kỳ hàng tháng/quý nhằm đưa ra các đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ theo chương trình đã được duyệt

– Cung cấp kết quả đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát trọng yếu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rủi ro nhằm đảm bảo nhận diện đầy đủ kịp thời các rủi ro

– Thực hiện đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu từ các qui trình, hệ thống

– Thực hiện và báo cáo kết quả điều tra trong kế hoạch được duyệt với bằng chứng về hành vi vi phạm (nếu có) là đầu vào của quy trình xử lý kỷ luật và đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa hành vi gian lận thông qua việc phát hiện các lỗ hỏng kiểm soát trong quá trình điều tra

– Thực hiên rà soát các điểm trọng yếu trong các chính sách, quy định, quy trình hiện hành, hệ thống kiểm soát nội bộ và các rủi ro của Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.


Các điều kiện cần có

– Tôt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh…

– Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế

– Kỹ năng phân tích tổng hợp vượt trội

– Có khả năng làm việc độc lập với sự giám sát tối thiểu của cấp trên

– Tư duy phản biện để xác định và đánh giá vấn đề và giải quyết vấn đề

– Thành thạo: Word, Excel, Power Point, Access

– Giao tiếp tốt tiếng Anh, trình độ IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương/

– Dưới 02 năm kinh nghiệm kiểm toán/kiểm soát nội bộ hoặc sinh viên mới tốt nghiệp đại học có ít nhất 3 tháng thực tập vị trí kiểm toán nội bộ tại công ty