0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân viên Mua hàng theo thời điểm /Buying Adhoc Executive

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  1. Thực hiện qui trình lựa chọn Nhà cung cấp (đấu thầu, phát triển chiến lược đàm phán, thương lượng…) để mang lại hiệu quả chi phí mua hàng cao nhất cho các nhóm hàng có rủi ro thấp.
  2. Ký kết Hợp đồng và/hoặc phát hành đơn đặt hàng (PO) với Nhà cung cấp kịp thời đáp ứng yêu cầu mua hàng (PR-PO processing) cho các nhóm hàng có rủi ro thấp.
  3. Soạn lập đơn đặt hàng (PO) theo thời điểm để gửi các nhà cung cấp. Quản lý và vận hành đơn đặt hàng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bên liên quan cho các nhóm hàng có rủi ro thấp.
  4. Phối hợp, hỗ trợ tất cả các phòng ban chức năng liên quan nhằm bảo đảm nguồn cung ứng các nhóm hàng có rủi ro thấp cho các hoạt động sản xuất, điều hành được thống nhất, thông suốt trong toàn công ty và phù hợp với chiến lược, chính sách của công ty.

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp trung cấp/ trung cấp nghề trở lên trong lĩnh vực liên quan.
  • Có kiến thức về chuỗi cung ứng, thu mua.
  • Thành thạo MS Excel và vi tính văn phòng. Ưu tiên thành thạo SAP
  • Thành thạo tiếng Anh
  • Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực có liên quan tại vị trí tương đương
  • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng