0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] NHÂN VIÊN QA – ĐÁNH GIÁ 5S

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Lập kế hoạch kiểm tra và đánh giá tuân thủ 5S cho Khối văn phòng, Khối Cung ứng theo kế hoạch hàng năm được duyệt hoặc theo chỉ đạo của cấp trên.

– Thực hiện đánh giá theo kế hoạch đã duyệt, tuân thủ theo qui định hiện hành, các yêu cầu của tiêu chuẩn mà THP áp dụng.

– Báo cáo kết quả đánh giá đến bộ phận; Lập file hình ảnh 5S không phù hợp cho các sự không phù hợp và gửi đến bộ phận liên quan và cấp trên (nếu có).

– Theo dõi file hình ảnh 5S không phù hợp các sự không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá được thực hiện các hành động khắc phục theo đúng qui định của Công ty

– Thực hiện huấn luyện, làm cho các thành viên của các bộ phận phụ trách hiểu được và thực hành 5S.

– Thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ (hồ sơ đánh giá 5S,…)


Các điều kiện cần có

– Tối thiểu tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành thực phẩm/ quản trị chất lượng/ công nghệ sinh học/ hoặc ngành khác phù hợp với yêu cầu của vị trí này.

– Vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo Microsoft Office

– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về 5S, GMP.