0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân viên QA – Market place Bình Dương/ QA Market place Executive – Binh Duong

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Đề xuất chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị, chương trình đo lường giám sát chất lượng sản phẩm tại thị trường, chương trình đảm bảo chất lượng nhà cung cấp

– Tổ chức và phối hợp với các đối tác bên ngoài và các Phòng liên quan để triển khai thực hiện các chương trình được phê duyệt. Kiểm soát tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các kế hoạch/hành động cải tiến cần thiết, lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến. Định kỳ báo cáo hiệu lực của việc thực hiện

– Thực hiện giải quyết khiếu nại khách hàng khi có khiếu nại sản phẩm lỗi, và triển khai thực hiện phân tích các sản phẩm khiếu nại/ phản hồi từ thị trường nhằm thõa mãn khách hàng và đảm bảo sản phẩm toàn vẹn đến tay người tiêu dùng


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm/sinh học/Quản trị chất lượng/Đảm bảo chất lượng.

– Có kiến thức về CL- ATVSTP và các luật định liên quan CL- ATVSTP

– Có kiến thức và kỹ năng kiểm soát CLSP trong quá trình lưu trữ – vận chuyển – phân phối.

– Có kiến thức kiểm soát và cải tiến quá trình bằng kỹ thuật thống kê(SPC)

– Có kiến thức và kỹ năng xử lý KNKH  liên quan CLSP.

– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành chế biến sản xuất thực phẩm, đồ uống