0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu Tuyển Dụng/Data Management Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Chịu trách nhiệm nhập liệu hồ sơ liên quan đến tuyển dụng, quản lý dữ liệu trên hệ thống chính xác, đầy đủ và kiểm soát việc lưu trữ lưu trữ hồ sơ của phòng Talent Acquisition phù hợp với Quy trình, chính sách nội bộ.
  • Tham gia xây dựng và góp ý cải tiến các chính sách, quy trình, hướng dẫn công việc tuyển dụng và các tài liệu liên quan đến phòng tuyển dụng.
  • Thực hiện các công việc hành chính văn phòng đảm bảo tuân thủ quy trình hệ thống của Công ty.

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên học chuyên ngành: quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực…
  • Vi tính văn phòng tốt.
  • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản