0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân viên tiền lương (Cập nhật dữ liệu)/ Payroll (Data input) Executive

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào hệ thống

– Cập nhật các QĐBN ( Thuyên chuyển, Thăng chức, Giáng Chức..)

– Đảm bảo các chi phí, phát sinh (+,-) trong tháng được cập nhật  vào Phần mềm Payroll đầy đủ

– Đảm bảo các chứng từ, hồ sơ được lưu đầy đủ.


Các điều kiện cần có

– Trung cấp trở lên chuyên ngành luật,  Kinh tế, thống kê, tài chính, kế toán, quản lý nhân sự…

– Thành thạo vi tính văn phòng

– Anh văn giao tiếp

– Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự