0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Planning Packaging Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công

Thực hiện triển khai, lập kế hoạch sản xuất ngày /tháng/ năm cho nhà máy bao bì

Thực hiện thông tin kế hoạch sản xuất ngày /tháng/ năm cho nhà máy bao bì đến các bộ phận liên quan

Thực hiện tạo release, đóng lệnh cho các phân xưởng, nhầm đáp ung kế hoạch sản xuất cho NM

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho nhà máy  khi có sự thay đổi để đảm bảo đáp ứng sản lượng đã firm với Supply Planning


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế (Kế toán, QTKD, …)

 

Hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm KHSX cho ngành MFCG

Thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên biết sử dụng SAP,