0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] PRODUCTION PLANING SPECIALIST

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thiết lập, kiểm soát thực hiện mục tiêu của Phòng Production Planning dựa vào mục tiêu của khối .

– Thiết lập ,tổ chức thực hiện & giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất của nhà máy Bình Dương

– Triển khai & thực hiện tạo lệnh sản xuất (PO) trên hệ thống SAP và điều chỉnh PO trên hệ thống SAP kịp thời khi có sự thay đổi của các bộ phận.

– Giám sát thường xuyên hoạt động thực hiện KHSX để có đề xuất với GMD kịp thời điều chỉnh các quy trình, thủ tục, liên quan đến các hoạt động trong phạm vi quản lý nhằm đáp ứng hiệu quả sản xuất cao nhất

– Kiểm tra và theo dõi hiệu quả hoạt động của nhà máy NGK (chỉ số LU,hao hụt ) hàng ngày nhằm có đề xuất điều chỉnh kịp thời đảm bảo đáp ứng chỉ số LU & hao hụt theo chỉ tiêu được duyệt.

– Theo dõi nguồn lực sản xuất và sản lượng nhận từ Supply Planning, dự báo tồn kho thành phẩm dựa trên KHSX và sản lượng bán hàng để đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình bán hàng thực tế và tồn kho theo qui định.

– Phối hơp với supply Planning, các trưởng tầng sản xuất & các phòng ban liên quan thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát trong quá trình cung cấp nguyên liệu đảm bảo đúng theo qui định hiện hành

– Triển khai & giám sát tuân thủ các qui trình, thủ tục, ATLĐ, 5S, hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP và môi trường liên đảm bảo tuân thủ theo qui định

– Báo cáo độ chính xác của KHSX, kết quả sản xuất nhà máy NGK, tồn kho nguyên vật liệu/ bao bì, tồn kho thành phẩm khối các nhà máy chính xác, đầy đủ, kịp thời

– Báo cáo sự không phù hợp xảy ra trong quá trình thực hiện công việc đến cấp trên trực tiếp để có phương án xử lý kịp thời

– Quản lý, giám sát kế hoạch làm việc của nhân viên cấp dưới nhằm xác định các công việc ưu tiên cần thực hiện, và có kế hoạch hành động kịp thời nhằm đảm bảo các công việc hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.

– Thiết lập mục tiêu cá nhân / KPIs cho nhân viên , phản hồi kết quả đánh giá năng lực, thành tích cho nhân viên theo đúng quy định công ty


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế (Kế toán, QTKD, …)

Hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm KHSX cho ngành MFCG

– Thành thạo vi tính văn phòng, Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

– 2  năm kinh nghiệm, ưu tiên biết sử dụng SAP

– Hiểu và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO- HACCP