0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Quản lý bán hàng kênh hiện đại/ Modern Trade Operation Manager

Giá trị thp mang lại

 • Lương thưởng thỏa thuận và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
 • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến.
 • Bảo hiểm toàn phần Bảo Minh, tai nạn 24/7.
 • Xe đưa đón. Cơm trưa văn phòng.
 • Laptop cá nhân.
 • Danh tiếng tập đoàn Tân Hiệp Phát trong thị trường FMCG.
 • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Mục đích công việc

 • Hoạch định nhu cầu của từng khách hàng được giao và đưa ra dự báo để trình cấp trên trực tiếp.
 • Triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động bán hàng các chương trình thúc đẩy bán hàng, các hoạt động Marketing đạt hiệu quả.
 • Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng với những account được giao trong khoản ngân sách được duyệt.
 • Tham gia vào đàm phán với các mắt xích quan trọng về điều khoản thương mại và chương trình khuyến mại.
 • Phát triển và thực thi bán hàng hiệu quả đối với khách hàng dựa trên CDA.
 • Thực hiện CATMAN, SPACEMAN, Plan – o-gram để củng cố vị trí của THP tại các accounts.
 • Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm cho THP và các hoạt động khuyến mại tại các accounts được thực hiện trong khoản thời gian được duyệt và việc trưng bày các sản phẩm của THP phải phù hợp với vị thế của công ty trên thị trường.
 • Tham gia vào đàm phán với các mắt xích quan trọng về điều khoản thương mại và chương trình khuyến mại.
 • Lãnh đạo, thúc đẩy, đào tạo, huấn luyện, giám sát và đánh giá nhân viên cấp dưới.
 • Đảm bảo đội ngũ phải thành thục nghiệp vụ và đạt hiệu quả.

Các điều kiện cần có

 • Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG tại các công ty đa quốc gia, ít nhất 2 năm kinh nghiêm về quản lý cấp cao. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MT, nhà bán lẻ toàn cầu ít nhất 2 năm.
 • Khả năng lãnh đạo, thực hiện hiệu quả, tuân thủ kỷ luật, tư duy và giải pháp chiến lược, sự cộng tác.