0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Sourcing Manager

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  1. Đề xuất thiết lập và tổ chức triển khai chiến lược Mua hàng nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng:
    – Chiến lược kinh doanh của Công ty (ngắn, trung và dài hạn)
    – Xây dựng lợi thế cạnh tranh tối ưu hóa chi phí mua hàng
    – Và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng
  2. Phát triển chiến lược kế hoạch tạo nguồn chiến lược hàng năm để đạt được mục tiêu. Đánh giá và cập nhật chiến lược thông qua phân tích hiện trạng bên trong và thị trường bên ngoài để có chiến lược tìm nguồn tối ưu và hiệu quả chi phí mua hàng.
  3. Chịu trách nhiệm mua tất cả nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và tuân thủ qui trình, chính sách Công ty.
  4. Chịu trách nhiệm kế hoạch giao hàng, đảm bảo Nhà cung cấp giao hàng theo đúng kế hoạch theo Hợp đồng/ Đơn đặt hàng. Theo dõi nghiệm thu, và lập kế hoạch trả hàng (nếu có) và lập chứng từ thanh toán, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho NCC. Thực hiện và quản lý nghiệp vụ xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu xuất, nhập hàng hóa của Công ty.

Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ/ MBA là ưu thế
– Có kiến thức chung về mua hàng, có kỹ năng quản lý ngành hàng tốt
– Am hiểu mua hàng chiến lược và quản trị chi phí
– Có kiến thức sâu về thị trường, nhà cung cấp
– Có kiến thức chuyên môn về ngành hàng
– Có khả năng làm việc liên phòng ban
– Thành thạo SAP, BI, MS Excel và MS Office
– Thành thạo tiếng Anh
– Ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm mua hàng ở công ty lớn, ngành thực phẩm và nước giải khát là ưu thế
– Kỹ năng trao đổi hiệu quả
– Kỹ năng lãnh đạo
– Kỹ năng quản lý dự án
– Kỹ năng phân tích tốt