0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

- Kỹ năng trao đổi hiệu quả- Kỹ năng lãnh đạo- Kỹ năng quản lý dự án- Kỹ năng phân tích tốt