0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Technical Project Manager/ Trưởng Phòng Kỹ Thuật Dự Án

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Xác định nhiệm vụ dự án, cấu trúc dự án, tiến độ, ngân sách dự án để đảm bảo dự án được đề xuất và triển khai phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty và chuyển giao dự án đúng hạn

– Giám sát việc triển khai toàn bộ các hạng mục, kiểm soát qui mô dự án nhằm đảm bảo được triển khai theo đúng hạn, đúng chất lượng, đúng phạm vi, trong ngân sách được duyệt.

– Quản lý, triển khai, giám sát hoạt động của Tư vấn thiết kế nhằm hoàn thiện thiết kế ý tưởng, thiết kế chi tiết các hạng mục dự án trình Chủ Đầu tư phê duyệt, kiểm soát giám sát quyền tác giả của Tư vấn thiết kế trong suốt vòng đời dự án theo đúng Hợp đồng thiết kế.

– Quản lý, triển khai, giám sát hoạt động của Tư vấn giám sát và Tư vấn Quản lý dự án trong phạm vi dự án được giao nhằm đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng hạn, đúng chất lượng, đúng phạm vi, trong ngân sách được duyệt.

– Quản lý, huấn luyện nhân viên nhằm đảm bảo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của dự án nhà máy mới, các dự án hình thành tài sản cố định của tổ chức trong phạm vi đề xuất KPIs và giám sát hoạt động trong phạm vi chịu trách nhiệm


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương.

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm giám đốc kỹ thuật ở các tổ chức tương đương.

– Tiếng anh giao tiếp. Thành thạo các phần mềm Microsoft Office.

– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

– Kỹ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ tốt.