0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH/ASSISTANT TO FINANCE DIRECTOR

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Trợ giúp cho Giám đốc Khối Tài Chính trong công tác điều hành các hoạt động thuộc phạm vi Khối/Liên khối; trợ giúp triển khai các dự án liên quan tới các phòng ban thuộc khối do Giám đốc Khối Tài Chính chỉ đạo để đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, đạt được mục tiêu của Khối/ Công ty đề ra

– Tham vấn cho Giám đốc Khối Tài Chính: Hiểu rõ quy trình, chính sách và các quy định chung của Công ty để tư vấn/ tham vấn cho Giám đốc Khối trong quá trình ra quyết định. Chủ động trợ giúp Giám đốc Khối triển khai hoặc giám sát khiển khai thực hiện các quy định chung tại Khối/ chức năng phụ trách đảm bảo tình tuân thủ

– Quản lý các cuộc họp và theo dõi các hành động, kết quả bàn giao sau cuộc họp  tại văn phòng cho Giám đốc Khối Tài Chính

– Thực hiện các công việc hành chính văn thư tại văn phòng

– Tham gia hỗ trợ điều phối dự án/ hoạt động của phòng


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh

– Vi tính văn phòng thành thạo

– Viết, đọc, nói tiếng Anh thành thạo

– Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo và quản lý dự án tốt

– 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty lớn hoặc đang ở vị trí Senior Auditor cho Công ty kiểm toán thuộc Big4 mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán

– Tinh thần học hỏi nhanh và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán