0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] – Trưởng Phòng An Ninh – Phòng Cháy Chữa Cháy Bình Dương

Giá trị Tân Hiệp Phát mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc:

  • Tổ chức và quản lý điều hành toàn bộ hoạt động phòng An ninh – Phòng Cháy Chữa Cháy tại nhà máy Bình Dương nhằm đảm bảo công tác an ninh – phòng cháy chữa cháy, an toàn về người và tài sản của công ty được thực thi một cách hiệu quả

Các điều kiện cần có

  • Có kiến thức về công tác An ninh, pháp luật
  • Kiến thức về nội quy lao động của công ty
  • Có kỹ năng điều tra xác minh, khả năng nhận diện rủi ro. Khả năng tham mưu, kiến nghị các giải pháp để giải quyết và cải tiến các vấn đề liên quan đến công tác An ninh – PCCC
  • Kỹ năng quan hệ đối ngoại tốt với các cơ quan nội chính, cơ quan quản lý thị trường