0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Trưởng phòng điều hành kinh doanh toàn quốc (National Sales Operationg Manager)

Quyền lợi

 • Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
 • Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
 • Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
 • Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
 • Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo

Mô tả công việc

 1. Điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến dự báo bán hàng ngắn và dài hạn. Thiết lập, phân bổ chỉ tiêu và giám sát việc thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Control all activities related to short – term anh long term sales forecast, set up allocate sales target and supervise the implementation of business plan to deliver sales target.

 1. Điều phối, kiểm soát các hoạt động liên quan đến dịch vụ hành chính bán hàng thông qua việc quản lý thông tin khách hàng và quyết toán các khoản thanh toán cho khách hàng đúng thời hạn.

Coordinate and control all activities related to sales administrative services, customer information management and payments to customer on time.

 1. Tiếp nhận, xử lý tất cả các yêu cầu khiếu nại của khách hàng nội bộ và bên ngoài. Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng theo từng đối tượng nhằm phát triển khách hàng theo đúng định hướng công ty.

Receive and handle all request and complaints form internal and external customers.Build customer care programs to develop customer according to company’s objective.

 1. Tổng hợp, phân tích báo cáo kết quả audit thị trường của sales team, phát hiện và cảnh báo kịp thời cho các cấp quản lý các hành vi gian dối của sales team.

Summarize and analyze report of market audit result form sales team. Detect and report to managers about cheating behaviors of sales team.

 1. Theo dõi và cập nhật kết quả hằng ngày sales team, thúc đẩy đội ngũ bán hàng thực hiện chỉ tiêu đã đồng thuận.

Monitor and update daily performance by sales team, stimulate sales team to fulfill the agreed target.

 1. Phân tích dữ liệu bán hàng, nhận diện những rủi ro nhằm cảnh báo đến các bộ phận liên quan để có giải pháp kịp thời.

Analyze sales data, detect potential risks in order to report to relevant department for solutions on time.


Yêu cầu

Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quảng cáo, truyền thông, quản trị kinh doanh. University graduation prioand above.

Kinh nghiệm về lập kế hoạch marketing, vận hành và dịch vụ. Experience in the full range of Marketing planning.

Trên 05 năm kinh nghiệm về điều hành kinh doanh, hệ thống phân phối, quản lý thương mại FMCG, ưu tiên ngành nước giải khát. Minimum 5 years in FMCG sales operation Manager and distribution system trade management.