0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Trưởng Phòng Pháp Lý/ Project Legal Manager

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, xử lý kịp thời các vấn đề về pháp lý, nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro pháp lý đối với các Dự án của Công ty nhằm tránh/ hạn chế các hệ quả pháp lý có liên quan, gây thiệt hại về tài sản, danh tiếng của Công ty.

1.         Đánh giá tính pháp lý của các dự án tiềm năng.

–    Thiết lập báo cáo đánh giá pháp lý và đề xuất định hướng có thể thực hiện, cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra

–    Tổ chức và phối hợp với các phòng ban nội bộ trong việc nghiên cứu và đánh giá sơ bộ tính pháp lý của các dự án mới theo yêu cầu của cấp trên.

2.         Đảm bảo tính pháp lý đầy đủ của các dự án được duyệt

–          Phối hợp với các phòng ban liên quan để đánh giá pháp lý dự án và đề xuất định hướng có thể thực hiện, cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra.

–          Thiết lập kế hoạch pháp lý cho từng dự án được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đồng bộ và nhanh chóng.

–          Tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý bao gồm: chuẩn bị hồ sơ trình nộp, soạn thảo văn bản, giải trình hồ sơ…

–          Làm việc trực tiếp, điều phối, phân công nhiệm vụ tới từng nhân viên và theo dõi tiến độ giải quyết các hồ sơ pháp lý từ các cơ quan chức năng, đơn vị cung cấp dịch vụ để giải quyết hoàn thành các thủ tục pháp lý yêu cầu.

–          Đáp ứng kịp thời và đầy đủ các thủ tục pháp lý cho các phòng ban nội bộ liên quan theo mục tiêu kế hoạch của Dự án.

–          Rà soát thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện để quản lý rủi ro và trực tiếp giải quyết các vấn đề/các thủ tục pháp lý phát sinh liên quan đến các dự án bất động sản của công ty.

3.         Quản lý Nguồn nhân lực đảm bảo đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, kỹ năng hoàn thành công việc với hiệu quả cao.

4.         Thiết lập và kiểm soát ngân sách hoạt động nhằm đạt được mục tiêu với ngân sách được duyệt


Các điều kiện cần có

  1. Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Luật. Kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có hiểu biết về lĩnh vực pháp lý dự án là một lợi thế.
  2. Kinh nghiệm ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản.
  3. Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành như Auto CAD, Ms Project.
  4. Kỹ năng giao tiếp tốt.
  5. Khả năng thiết lập mối quan hệ với cơ quan chính quyền.
  6. Kỹ năng đàm phán tốt.
  7. Kỹ năng quản lý kế hoạch.