0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_Buying Specialist- Chuyên viên mua hàng chiến lược

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Tổ chức thực hiện quá trình mua hàng (mua nguyên vật liệu, MRO và dịch vụ) nhằm đáp ứng đúng, đủ, kịp thời nhu cầu mua hàng,chiến lược mua hàng theo kế hoạch tạo nguồn hằng năm thuộc phạm vi phụ trách đảm bảo tuân thủ quy trình mua hàng.

-Xử lý/ theo dõi xử lý các sự cố kịp thời và nhận diện các rủi ro, có giải pháp ứng phó để đáp ứng kế hoạch mua hàng.

-. Lập kế hoạch mua hàng và triển khai đáp ứng đúng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo phạm vi phụ trách đảm bảo tuân thủ quy trình mua hàng.

-Đánh giá, đàm phán và lựa chọn Nhà cung cấp cho các yêu cầu mua nguyên vật liệu, MRO và dịch vụ với chất lượng đảm bảo và chi phí hợp lý nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm đảm bảo tuân thủ qui trình mua hàng.

-Thiết lập hợp đồng, phụ lục, đơn đặt hàng theo thời điểm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bên liên quan theo phạm vi công việc phụ trách tuân thủ theo qui trình mua hàng

-Thực hiện và theo dõi khoản tiết kiệm chi phí mua hàng đạt được để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hiệu quả chi phí của bộ phận đã đặt ra


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật, có liên quan

-2-3 năm trong lĩnh vực mua hàng

-Kỹ năng giao tiếp đàm phán thương lượng,kí kết hợp đồng