0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_Tax & GA Specialist -Chuyên viên kế toán tổng hợp và thuế ( Thời vụ 1 năm)

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

– Kiểm tra hướng dẫn tất cả các nghiệp vụ hàng ngày theo VAS
– Chịu trách nhiệm về chính xác của số liệu trên sổ sách và báo cáo
– Theo dõi và kiểm tra tất cả các khoản chi phí đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ
– Chạy khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn
– Nhập kho thành phẩm, tập hợp chi phí, tính và cập nhật giá thành phẩm
– Báo ngay lên quản lý các vấn đề vướng mắt trong quá trình làm việc
– Cập nhật thường xuyên các thay đổi của luật định
– Chịu trách nhiệm báo cáo thuế đúng hạn
– Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cho cục thống kê, báo cáo thương nghiệp, báo cáo thuế khác
– In sổ sách kế toán và lưu trữ bảo quản hồ sơ, chứng từ hóa đơn


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
– Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng cho các công ty sản xuất trên 3 năm
– Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán MISA, FAST, SAP
– Có thể đi công tác