0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Trưởng Phòng Tiếp Thị Thương Mại

Quyền lợi:

+ Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
+ Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, nghỉ phép, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
+ Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
+ Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý và kỹ năng khác


Mô tả công việc:

1. Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh cho ngành hàng với các vùng.
Execute business strategies of categories to provinces
2. Phát triển chiến lược kênh phân phối cho ngành hàng.
Development of distribution channels for categories.
3. Tham gia quản lý ngành hàng.
Involve in categories management
4. Lập kế hoạch tiếp thị thương mại cho ngành hàng.
Trade marketing plan for categories.
5. Phối hợp với các phòng bán hàng thực hiện mục tiêu kinh doanh cho ngành hàng.
Collaborate with Sales Department to achie sales target for each categories.
6. Phát triển POSM
POSM development.
7. Thiết lập hệ thống báo cáo/trao đổi thông tin cho ngành hàng.
Set up report, info exchange system for categories.
8. Chu trình lập kế hoạch.
Planning cycle.

MỤC ĐÍCH/ Job Purpose
1. Triển khai thực hiện kế hoạch các kênh phân phối, ngành hàng phụ trách.
Execution of responsible distribution channels and product categories.
2. Hỗ trợ chiến lược kênh phân phối.
Strategic planning for distribution channel.
3. Phát triển các ý tưởng, chiến lược và công cụ trưng bày sản phẩm theo kênh phân phối cho ngành hàng.
Develop concepts and plans of POSM for distribution channel.
4. Thực hiện chỉ tiêu sản lượng và doanh số bán hàng tháng và quý, năm cho kênh phân phối.
Analysis on monthly, quarter/annual sales targets of distribution channels.
5. Quản lý ngân sách hoạt động theo kế hoạch cho ngành hàng, theo kênh phân phối.
Allocation of planned budget for distribution channels according to for each product categories.

KRA
1. Lập kế hoạch tiếp thị thương mại để phát triển ngành hàng, kênh phân phối hàng tháng.
2. Kiểm soát ngân sách DMET hàng quý, năm.
3. Phát triển POSM, TOT.

KPI
1. Chương trình khuyến mãi được phê duyệt đạt chỉ tiêu volume của chương trình đạt ra.
2. Hoạt động truyền thông tại điểm bán được thực hiện theo đúng cam kết đã được phê duyệt.
3. Chương trình trình bày được thực hiện đúng cam kết.
4. Đạt chỉ tiêu độ phủ của sản phẩm
5. Kiểm soát ngân sách không vượt tỉ lệ % DMET.
6. Bảng hiệu được làm mới, sửa chữa hàng năm theo kế hoạch được duyệt.

Khối (Division): Khối phát triển khách hàng – Customer Development Division
Chức danh cấp trên trực tiếp (Direct supervisor’s title): Giám đốc khối phát triển khác hàng – Customer Development Director
Quản lý nhân viên (Management of staff): 5


Yêu cầu:

1. Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh. Ưu tiên bằng thạc sỹ chuyên ngành kinh tế. University graduation prio and above.
2. Kỹ năng chuyên môn: thiết lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh. Khả năng tham gia đóng góp xây dựng chiến lược. Phát triển chiến lược kênh phân phối, quản lý ngành hàng.
3. Trên 03 năm kinh nghiệm về quản lý bán hàng các kênh phân phối khác nhau: truyền thống và hiện đại của các tập đoàn đa quốc gia trong ngành hàng FMCG và ưu tiên cho ứng viên có thêm kinh nghiệm quản lý tiếp thị/nhãn hàng.
4. Giao tiếp tốt bằng tiếng anh, kỹ năng vi tính văn phòng.