0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] Concentrate Warehouse Keeper – Chu Lai

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thực hiện xuất nhập tồn, lưu kho, bảo quản Nguyên vật liệu, VPP, BHLĐ, pallet tại Logistic Chu Lai tuân thủ các nguyên tắc FIFO, FEFO đúng số lượng, chủng loại và thời giạn giữa thực tế và SAP theo quy trình, HDCV.
  • Thực hiện nhập, xuất Nguyên vật liệu, VPP, BHLĐ, pallet trên hệ thống SAP, đảm bảo tuân thủ quy trình hiện hành.
  • Thực hiện kiểm kê theo định kỳ/ đột xuất nhằm phát hiện ra những sai lệch nếu có, giải trình nguyên nhân chênh lệch, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp trung học trở lên
  • Biết sử dụng vi tính văn phòng
  • Có sức khỏe tốt, kỹ luật cao, cẩn thận, chữ viết rõ ràng