0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] Thủ Kho Thành Phẩm Và Phế Phẩm

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

  • Thực hiện việc nhập xuất hàng theo kế hoạch đã được triển khai đảm bảo đạt kết quả mục tiêu nhóm /bộ phận.
  • Kiểm tra chứng từ thực hiện xuất hàng và đảm bảo xuất đúng, đầy đủ  tuân theo qui trình, thủ tục ban hành đảm bảo nhập hàng từ NCC đúng với kế hoạch phê duyệt và xử lý kịp thời các chứng từ không đúng qui trình, thủ tục.
  • Thực hiện dán thẻ nhận dạng và di chuyển vật tư từ khu vực chờ kiểm sang khu vực chứa hàng cần trả hàng NCC hoặc khu vực chứa hàng chờ sử dụng dựa vào kết quả kiểm tra vật tư đầu vào và kết quả chuyển tình trạng trên hệ thống SAP để số lượng tồn kho thực tế và hệ thống trùng khớp
  • Kiểm tra tồn kho thành phẩm và phế phẩm, đúng với việc giao dịch chứng từ, tồn kho tại các sloc của vendor
  • Kiểm soát tồn kho, quản lý kho bãi.

Các điều kiện cần có

  • Trình độ trung cấp kế toán, tài chính trở lên
  • Ưu tiên đã làm qua kho bãi
  • Biết sử dụng vi tính là lợi thế
  • Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó