Trần Minh Nam

Number One Chu Lai

73Việc làm đang mở

[Chu Lai] Nhân Viên QC Online

Tài Xế Xe Tải/ Truck Driver

Nhân Viên Lái Xe Nâng/ Forklift Driver

[Chu Lai] Nhân Viên Soạn Hàng Và Xuất Phẩm

[Chu Lai] Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

[Chu Lai] Thủ Kho Cô Đặc

[Chu Lai] Chuyên Viên Kế Hoạch Bảo Trì

[Chu Lai] Nhân Viên Lái Xe Nâng

[Chu Lai] Thủ Kho Thành Phẩm Và Phế Phẩm

[Chu Lai] Nhân Viên Nhập Liệu (SAP)

[Chu Lai] Thủ Kho Thành Phẩm Và Phế Phẩm

[Chu Lai] Thư Ký Đường Chuyền

[Chu Lai] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Chu Lai] Công Nhân Sản Xuất

  • Khác
  • Chu Lai Chu Lai Chu Lai Chu Lai , Quảng Nam Quảng Nam Quảng Nam Quảng Nam
  • 3 năm cách đây