0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] HR & Admin Executive/ Nhân viên nhân sự và hành chính

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Tham gia cùng HR&Admin Deputy Manager và các  trưởng phòng chức năng/Bộ phận rà soát sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thiết lập định biên nhân sự tại các Phòng ban/Bộ phận để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Phối hợp các phòng ban xem xét và cập nhật các bảng mô tả công việc các vị trí nhân viên đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế công ty
 • Đề xuất các giải pháp liên quan đến nhân sự cho các phòng ban/bộ phận khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn lực.
 • Thực hiện kế hoạch đánh giá thành tích theo định kỳ tại các Phòng ban/Bộ phận khách hàng, đảm bảo thực thi theo kế hoạch và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.
 • Tư vấn/tham gia thiết lập bảng đăng ký KPIs và thực hiện kiểm tra kết quả đánh giá KPIs của Khối khách hàng đảm bảo phù hợp với quy định.
 • Kiểm tra và thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá hoàn thành mục tiêu cá nhân/KPIs hàng quý tại Khối/Phòng ban chức năng làm cơ sở cho việc cải thiện thành tích
 • Triển khai các chương trình văn hóa doanh nghiệp đảm bảo đúng theo timeline từ truyền thông.
 • Tham gia vào việc tìm nguồn, sắp xếp phỏng vấn tuyển dụng, sắp xếp tổ chức đào tạo định hướng hội nhập cho các vị trí từ cấp Supervisor trở xuống theo kế hoạch của cấp trên giao.
 • Cập nhật phiếu yêu cầu tuyển dụng, thông tin ứng viên lên IMS, cập nhập thông tin nhân viên mới, thông tin lương theo offer, quản lý và kiểm soát hồ sơ trên HRM đảm bảo đầy đủ chính xác đúng quy định.
 • Tổng hợp yêu cầu văn phòng phẩm của các bộ phận, trình duyệt cung cấp VPP kịp thời đảm bảo đầy đủ, đảm bảo đúng ngân sách được duyệt
 • Đề xuất ngân sách hành chính phù hợp với định mức theo quy định của công ty
 • Quản lý ngân sách đảm bảo các hoạt động trong phạm vi ngân sách được duyệt
 • Báo cáo, đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm nâng cao dịch vụ hành chính đồng thời tiết kiệm chi phí.

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về: QTNS, Luật, Kinh tế, QTKD
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng quan sát và lắng nghe.