0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẬP ĐOÀN/ CORP. OHS SPECIALIST

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Tổng hợp, phân tích các báo cáo liên quan đến Môi trường An toàn Sức Khỏe nghề nghiệp Khối/ Nhà Máy chuyển về phòng Corp. EOHS theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Theo dõi việc thực hiện các báo cáo liên quan đến An toàn sức khỏe nghề nghiệp & của các Khối/Nhà Máy, nộp đúng, nộp đủ, và kịp thời cho cơ quan chức năng của Nhà Nước với các hồ sơ chứng từ đúng theo quy định
 • Phân tích các báo cáo liên quan đến lĩnh vực An toàn sức khỏe nghề nghiệp của các Khối/ Nhà Máy và văn phòng chính, đề xuất góp ý xây dựng và triển khai kế hoạch để đạt OGSM trong lĩnh vực an toàn sức khỏe nghề nghiệp ở cấp độ Công ty.
 • Kiểm tra, hỗ trợ các Nhà Máy thực hiện xem xét lãnh đạo liên quan đến An toàn sức khỏe nghề nghiệp ở các Khối Nhà Máy và văn phòng chính
 • Báo cáo được thực hiện và lưu trữ đầy đủ theo yêu cầu công ty
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ theo kế hoạch để phát hiện và yêu cầu sửa chữa ngay các sự không phù hợp về an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận tổ chức triển khai việc phổ biến các Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp đến EOHS Specialist các Khối/ Nhà Máy hoặc nhân viên các Khối/Nhà Máy
 • Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro cao và rất cao, ở các Khối/Nhà Máy
 • Theo dõi việc thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro An toàn sức khỏe nghề nghiệp mà Corp. EOHS đã đăng ký với Risk & Audit
 • Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận tổ chức triển khai việc phổ biến các khía cạnh môi trường đến EOHS Specialist và người lao động ở các Khối/Nhà Máy
 • Theo dõi và tư vấn việc thực hiện, việc hoạch định, triển khai diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cho các Khối/ Nhà Máy
 • Hỗ trợ/ điều phối việc hỗ trợ đoàn thanh tra của các cơ quan địa phương, Corp. EOHS trong việc đánh giá tuân thủ luật định về an toàn sức khỏe nghề nghiệp ở cấp Khối/Nhà Máy
 • Thực hiện/ hỗ trợ thực hiện quá trình đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp ở Khối/ Nhà Máy
 • Lập kế hoạch, triển khai, chia sẻ các nội dung về An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt cho EOHS Specialist và nhân viên các Khối/Nhà Máy đảm bảo an toàn lao động tại bộ phận
 • Hỗ trợ điều phối việc kiểm tra giám sát môi trường lao động, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt đảm bảo tuân thủ luật định theo kế hoạch
 • Đề xuất các cải tiến về vấn đề An toàn sức khỏe nghề nghiệp của các Khối/ Nhà Máy thuộc Công ty.
 • Hướng dẫn EOHS Specialist các Nhà Máy triển khai đào tạo về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho các bộ phận nhằm giúp nhân viên các nhà máy, nhà thầu hiểu rõ các nội quy – quy định về an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Công ty cũng như của Nhà nước
 • Đề xuất, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện cải tiến về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả các người lao động làm tại các Nhà Máy
 • Chia sẻ các cải tiến, good practice/ best practice thực hiện được trong lĩnh vực An toàn Sức khỏe nghề nghiệp với Corp. EOHS Expert và các Nhà Máy

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng; ưu tiên các ngành: Bảo hộ lao động, Môi trường, Cơ khí, Hóa chất, Công nghệ, Y tế…
 • Có bằng cấp chuyên môn liên quan An toàn Sức Khỏe Nghề nghiệp
 • Có bằng Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cơ bản (nhóm 4).
 • Kiến thức và kỹ năng chuyên môn tối thiểu vị trí phải có:
 • Luật định liên quan đến môi trường và an toàn vệ sinh lao động
 • Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 45001
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel, Microsoft Power Point, Outlook
 • Ưu tiên biết tiếng Anh
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tại các vị trí tương đương trong ngành sản xuất
 • Kỹ năng huấn luyện, thuyết trình