0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Báo Cáo Và Kiểm Soát Hệ Thống Thông Tin Nhân Sự/ HR Reporting & HRIS Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 1. Rà soát, đề xuất, chỉnh sửa các tài liệu liên quan đến quản lý hệ thống lương
  thưởng của công ty, bao gồm chính sách/ qui định/ qui trình/ hướng dẫn
  công việc/ chương trình và các công cụ liên quan đến lương thưởng của các
  nhân viên công ty đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống lượng
  thưởng trong triển khai và vận hành
 2. Phân tích thống kê số liệu, thực hiện các báo cáo nhân sự của toàn công ty
  và đề suất cải tiến liên quan đến hiệu quả đầu tư chi phí lương thưởng đảm
  bảo tính chính xác và kịp thời trong việc cung cấp thông tin cho các cấp:
  – Thực hiện thống kê, báo cáo & phân tích chi phí lao động , các thông tin
  nhân sự toàn công ty định kỳ hoặc khi có yêu cầu
  – Quản lý hệ thông dữ liệu của nhân viên và cấp bậc cho phù hợp và đề
  xuất cải tiến (nếu có)
  – Thiết kế hệ thống báo cáo nhân sự phục vụ yêu cầu quản trị
  – Kiểm soát hệ thống báo cáo nhân sự
 3. Quản lý, kiểm soát phân quyền và cải tiến hệ thống phần mềm nhân sự mới
  đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực trong quản lý hệ thống nhân sự
  – Đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hệ thống phần mềm HR đáp ứng như
  cầu công việc về việc quản lý dữ liệu, xuất các báo cáo nhanh và chính
  xác
  – Quản lý người dùng và nhóm người dùng trên hệ thống phần mềm HR
  (bao gồm: cấp mới, xóa bỏ, khôi phục, thay đổi phân quyền)
  – Kiểm soát, triển khai hệ thống nhân sự và đào tạo cho nhân viên sử
  dụng phần mềm nhân sự

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên kinh nghiệm ngành quản trị Nguồn nhân
  lực, IT
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
 • Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt excel.
 • Anh văn giao tiếp & đọc hiểu
 • Kỹ năng/ năng lực chuyên môn: hiểu biết về kinh doanh, phân tích và
  đánh giá, có kiến thức chuyên môn về nhân sự, am hiểu luật lao động
 • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý/ phần mềm nhân sự, kỹ năng
  tính toán tốt
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao