0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên viên kiểm soát nội bộ cấp cao / Internal Control Senior Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Lập và đề xuất kế hoạch kiểm soát năm và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và quản lý mục tiêu đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát trọng yếu định kỳ hàng tháng/quý nhằm đảm bảo triển khai đúng kế hoạch được duyệt
 • Cung cấp kết quả đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát trọng yếu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rủi ro nhằm đảm bảo nhận diện đầy đủ kịp thời các rủi ro
 • Lập và đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và quản lý mục tiêu nhằm đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu từ các qui trình, hệ thống
 • Lập và đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện rà soát lại các điểm trọng yếu trong chính sách, quy định, quy trình hiện hành, hệ thống kiểm soát nội bộ và các rủi ro của Công ty và đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty

Các điều kiện cần có

 • Đại học Tài chính – Kế toán, Quản trị Kinh doanh
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm kiểm toán (ít nhất 3 năm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro)
 • Có kinh nghiệm kiểm toán, kiểm soát tại công ty FMCG, Bất động sản là lợi thế
 • Có kinh nghiệm với hệ thống ERP và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
 • Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế
 • Thông hiểu cơ cấu tổ chức, văn hóa, quan điểm làm việc và các Quy trình quản trị nhằm đạt được kết quả trong môi trường thay đổi
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương