0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Mua Hàng – Dịch Vụ/Purchasing Specialist – Services

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Kho vận/ Vận tải/Thu mua
 • Deadline:
  09/03/2024
 • Job Level:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện qui trình lựa chọn nhà cung cấp (đấu thầu, thương lượng…) tuân thủ theo nguồn cung được cung cấp bởi bộ phận tìm nguồn nhằm mua hàng Dịch vụ (Dự án, bất động sản, dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ truyền thông…) đảm bảo tuân thủ đúng qui trình, qui định (Các dịch vụ cho bất động sản, dự án, marketing… đơn giản về tính chất, giá trị trung bình. Thực hiện đấu thầu điện tử, đấu thầu mở đảm bảo tuân thủ đúng qui trình, qui định)

– Đảm bảo thời gian từ khi nhận đề bài/ PR đến khi đấu thầu và thời gian đấu thầu đến khi ra hợp đồng thực hiện theo leadtime của qui trình công ty cho các dịch vụ có giá trị thấp

– Đảm bảo thời gian nhận PR đến khi ra đấu thầu từ 1-15 ngày làm việc. Thời gian đấu thầu đến khi ra hợp đồng / PO từ 1-7 ngày.

– Đảm bảo các gói thầu, đấu thầu mở (Open bidding) có 100% số lượng NCC theo source list của BP Sourcing đánh giá & cung cấp xác nhận tham gia đấu thầu

2. Ký kết hợp đồng, phát hành đơn đặt hàng (PO) và theo dõi, kiểm soát kế hoạch giao hàng nhằm đáp ứng các dịch vụ đúng, đủ kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty (Các dịch vụ bất động sản, dự án, marketing… đơn giản về tính chất, giá trị trung bình. Thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng dự án, hợp đồng one time , hợp đồng chiến lược. Thực hiện kế hoạch thanh toán và nghiệm thu đảm bảo tuân thủ đúng qui trình, qui định)

– Thực hiện đàm phán ký kết các hợp đồng/ PO sau khi giá được duyệt. Bàn giao hợp đồng / PO đến End User.

– Theo dõi, lập và báo cáo tình trạng nghiệm thu dịch vụ và lên kế hoạch thanh toán hàng ngày trên hệ thống/ gửi các dịch vụ chưa nghiệm thu theo kế hoạch đến end user

3. Tuân thủ qui trình, qui định từ lúc nhận yêu cầu mua hàng (PR) đến thanh toán nhằm đảm bảo sự hài lòng của enduser và Nhà cung cấp

Báo cáo tình trạng enduser nghiệm thu không tuân thủ leadtime đến Giám đốc (nếu có)

4. Các nhiệm vụ khác

Những nhiệm vụ có tính đột xuất

Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên

Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học/ MBA là ưu thế

Nắm rõ qui trình mua hàng từ nhận yêu cầu, mua hàng, nghiệm thu và thanh toán.

Kiến thức chuyên môn về dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ truyền thông (media), bất động sản và dự án

Có kiến thức về qui trình, qui định đấu thầu

Kiến thức và nghiệp vụ ngoại thương, giao dịch quốc tế, tài chính

Thương lượng và ký kết hợp đồng

Thành thạo SAP, SAP Ariba, BI, MS Excel và MS Office

Thành thạo tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm mua hàng ở vị trí tương đương ở công ty lớn, trong ngành thực phẩm và nước giải khát là ưu thế