0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Quản Lý Mối Quan Hệ Nhà Cung Cấp/SRM Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Kho vận/ Vận tải/Thu mua
 • Deadline:
  26/04/2024
 • Job Level:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Khảo sát và quản lý mức độ thỏa mãn Nhà cung cấp, qua đó nhận diện các cơ hội và biện pháp cải tiến trong nội bộ (không tái diễn sự không phù hợp) và tăng mức độ hài lòng của Nhà cung cấp nhằm tăng cường định hướng thỏa mãn khách hàng.

– Khảo sát 100% Nhà cung cấp có phát sinh giao dịch trong tháng và tham gia đấu thầu nhằm xác định mức độ hài lòng của Nhà cung cấp.

– Thực hiện hành động cụ thể (CCCT, họp xử lý…) với các bên liên quan cho các phản hồi không thỏa mãn, để có biện pháp khắc phục phòng ngừa không tái diễn.

2. Triển khai kế hoạch xây dựng mối quan hệ phù hợp với Nhà cung cấp dựa trên phân loại Nhà cung cấp. Tổ chức đánh giá năng lực định kỳ (KPIs).

– Thiết lập kế hoạch xây dựng mối quan hệ với các nhóm Nhà cung cấp dựa trên kết quả phân loại Nhà cung cấp hàng năm.

– Truyền thông và đồng thuận với Nhà cung cấp về tiêu chí đo lường kết quả thực hiện của Nhà cung cấp.

– Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá KPI Nhà cung cấp (chiến lược và ưu tiên có phát sinh GRN) trong kỳ, Nhà cung cấp được bộ phận chức năng, bộ phận sử dụng đề xuất đánh giá.

– Theo dõi các bên liên quan tham gia đánh giá KPI NCC định kỳ và hoàn thành đúng thời gian qui định.

– Theo dõi năng lực (kết quả đánh giá) của Nhà cung cấp qua từng kỳ đánh giá và hành động khắc phục cải tiến của Nhà cung cấp nhằm quản lý năng lực Nhà cung cấp.

3. Giám sát sự tuân thủ trong quá trình triển khai Hợp đồng/ Đơn đặt hàng từ giao hàng/ triển khai dịch vụ đến nghiệm thu và thanh toán nhằm nâng cao mức độ hài lòng của Nhà cung cấp

– Theo dõi sự tuân thủ kế hoạch giao hàng của bộ phận Purchasing hàng ngày.

– Giám sát sự tuân thủ nghiệm thu, thanh toán hàng hóa, dịch vụ đúng Hợp đồng, đơn đặt hàng theo qui định Công ty hàng ngày.

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học, thạc sỹ/ MBA là ưu thế

Kiến thức và nghiệp vụ ngoại thương, giao dịch quốc tế, tài chính

Kiến thức chuyên môn về ngành hàng nguyên vật liệu cho ngành nước giải khát và bao bì, thiết bị máy móc, dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ truyền thông (media), bất động sản và dự án

Phân tích Thị trường và Phát triển Chiến lược

Đàm phán.

Thành thạo SAP, SAP Ariba, BI, MS Excel và MS Office

Thành thạo tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm mua hàng ở vị trí tương đương ở công ty lớn, trong ngành thực phẩm và nước giải khát là ưu thế