0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Compliance Logistics Specialist/ Chuyên Viên kiểm soát tính tuân Thủ Khối Hậu Cần

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Tham gia vào việc thiết lập kế hoạch của bộ phận Compliance hằng năm, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn khi triển khai
 • Thực hiện mục tiêu công việc hằng năm của bộ phận theo chức năng của phòng Compliance Logistics & Planning
 • Thực hiện & kiểm soát ngân sách hoạt động của bộ phận đảm bảo sử dụng ngân sách phù hợp & hiệu quả
 • Thực hiện kế hoạch đánh giá các điểm kiểm soát được duyệt liên quan đến quy trình, quy định của Kho vật tư , phẩm vỏ và Logistics Office(Sales Order, GPS, Tính phí, Kế hoạch vận chuyển và văn phòng khối)thuộc khối Logistics tại NM Bình Dương & các NM trực thuộc THP Group nhằm phát hiện các rủi ro/ lỗ hổng trong hoạt động của từng bộ phận, phát CCCT cải tiến
 • Xác định, phân tích rủi ro/ lỗ hổng trong hoạt động của các bộ phận nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho cấp trên và đề xuất giải pháp để kiểm soát/ giảm thiểu rủi ro đến các trưởng bộ phận có liên quan
 • Theo dõi kết quả việc thực hiện các biện pháp kiểm soát/ giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo các lỗ hổng được khắc phục
 • Thực hiện kiểm tra tính tuân thủ hệ thống SAP của các phòng ban trong khối Logistics theo kế hoạch được duyệt
 • Phối hợp với các phòng ban trong Khối kiểm tra tính tuân thủ theo kế hoạch đã lập & khả năng sử dụng hệ thống SAP của tất cả các vị trí đảm bảo đạt bộ NLCM của khối đã được duyệt
 • Đánh giá mức độ thành thạo SAP của các vị trí & phối hợp với các Trưởng bộ phận lập kế hoạch & tham gia vào công tác tổ chức đào tạo cho tất cả các vị trí trong khối nhằm đảm bảo các vị trí đủ năng lực đáp ứng bộ NLCM của khối
 • Theo dõi việc ứng dụng sau khi hướng dẫn/ đào tạo SAP cho các vị trí & đề xuất giải pháp cải tiến (nếu cần)
 • .Đào tạo hướng dẫn cho các Phòng ban khi cần thiết khi kiểm tra phát hiện các vấn đề cần cải thiện
 • Theo dõi và cập nhật tiến độ các dự án của khối Logistics và báo cáo cấp trên
 • Phối hợp với các bộ phận để theo dõi/ kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo hoàn thành đúng hạn
 • Đề xuất cải tiến để nâng cao tính hiệu quả của dự án
 • Tổng hợp phân tích dữ liệu của tất cả các sự không phù hợp, rủi ro, đưa ra xu hướng và đề xuất giải pháp cho toàn hệ thống Logistics
 • Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch công việc lên cấp trên kịp thời, đầy đủ
 • Báo cáo kết quả tuân thủ quy trình, quy định & hệ thống SAP của các bộ phận
 • Báo cáo các rủi ro/ lỗ hỏng trong hoạt động của các bộ phận
 • Báo cáo việc kiểm soát các biện pháp khắc phục/ giảm thiểu rủi ro/ lỗ hỏng của các bộ phận
 • Báo cáo lên cấp trên các sự số, bất thường trong hoạt động của khối Logistics để xử lý kịp thời

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kinh tế, luật, Kế toán- Kiểm toán, QTKD
 • Có kiến thức quản lý chuỗi cung ứng/ quản lý kho vận hoặc kỹ năng kiễm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm về hệ thống
 • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
 • Ít nhất có 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực công việc có liên quan, SAP, ERP
 • Nhận diện được rủi ro và rủi ro cao trong quy trình hoạt động của các bộ phận chức năng thuộc Khối Logistics
 • Đọc, hiểu và phân tích số liệu về hoạt động Kho và vận
 • Kiểm tra/ Đào tạo/ phân tích