0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Compliance Logistics Specialist/ Chuyên Viên kiểm soát tính tuân Thủ Khối Hậu Cần

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Tham gia vào việc thiết lập kế hoạch của bộ phận Compliance hằng năm, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn khi triển khai

– Thực hiện mục tiêu công việc hằng năm của bộ phận theo chức năng của phòng Compliance Logistics & Planning

– Thực hiện & kiểm soát ngân sách hoạt động của bộ phận đảm bảo sử dụng ngân sách phù hợp & hiệu quả

– Thực hiện kế hoạch đánh giá các điểm kiểm soát được duyệt liên quan đến quy trình, quy định

– Xác định, phân tích rủi ro/ lỗ hổng trong hoạt động của các bộ phận nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho cấp trên và đề xuất giải pháp để kiểm soát/ giảm thiểu rủi ro đến các trưởng bộ phận có liên quan

– Theo dõi kết quả việc thực hiện các biện pháp kiểm soát/ giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo các lỗ hổng được khắc phục

– Thực hiện kiểm tra tính tuân thủ hệ thống SAP của các phòng ban trong khối

– Phối hợp với các phòng ban trong Khối kiểm tra tính tuân thủ theo kế hoạch đã lập & khả năng sử dụng hệ thống SAP của tất cả các vị trí đảm bảo đạt bộ NLCM của khối đã được duyệt

– Theo dõi việc ứng dụng sau khi hướng dẫn/ đào tạo SAP cho các vị trí & đề xuất giải pháp cải tiến (nếu cần)

– Đào tạo hướng dẫn cho các Phòng ban khi cần thiết khi kiểm tra phát hiện các vấn đề cần cải thiện

– Rà soát, phân tích và nhận diện rủi ro, đề xuất cải tiến, theo dõi hành động khắc phục liên quan đến chính sách, quy trình, hệ thống SAP, tài liệu định kỳ

– Kiểm tra kết quả thực hiện các hoạt động của khối, nhận diện các rủi ro không đạt mục tiêu và đưa ra các giải pháp


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kinh tế, luật, Kế toán- Kiểm toán, QTKD

– Có kiến thức quản lý chuỗi cung ứng/ quản lý kho vận hoặc kỹ năng kiễm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm về hệ thống

– Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

– Ít nhất có 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực công việc có liên quan, SAP, ERP