0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

EBs Wh Keeper – Hau Giang

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện nhập, xuất, tồn, lưu kho, bảo quản vỏ chai, ket nhựa, pallet đúng số lượng, chủng loại và thời gian giữa thực tế và SAP theo quy trình, HDCV. Kiểm soát và thực hiện các qui định về việc lưu trữ, phân loại các chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ luật định.
Thực hiện công việc nhập, xuất, tồn, lưu kho, bảo quản vỏ chai, ket nhựa, pallet theo kế hoạch tuần đã được triển khai nhằm đảm bảo  đúng kế hoạch của kho Hậu Giang
Hướng dẫn xe nâng rãi hàng ra cho NCC dịch vụ cắt màng co và giám sát NCC dịch vụ xá kiện chai cắt vỏ màng co, châm chai bể, mẽ,  loại bỏ nắp chai, ống hút phân loại vỏ chai theo qui định của THP
Thực hiện các thủ tục cần thiết để thanh lí và xuất két nhựa gãy, vỏ chai mẻ, yêu cầu QC kiểm tra lại chất lượng, yêu cầu kế toán kiểm tra lại số lượng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho nhằm tăng mặt bằng chứa hàng
Thực hiện nhập hoàn kho vỏ chai mẻ, két nhựa từ sản xuất thực tế, lập phiếu kiểm đếm, nhập kho SAP, giám sát và hướng dẫn xe nâng chất xếp vào lô lưu trữ.
Thực hiện và hướng dẫn xe nâng chất xếp lưu trữ vỏ chai.
Thực hiện nhập, xuất, tồn, lưu kho, bảo quản tại kho tuân thủ đúng theo quy trình, thủ tục, chính xác, đầy đủ giữa SAP và thực tế. Kiểm soát và thực hiện các qui định về việc lưu trữ đảm bảo tuân thủ luật định.
Thực hiện tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO – HACCP, ATLĐ-VSLĐ-SKNN, 5S tại đơn vị mình
Thực hiện kiểm kê theo định kỳ/ đột xuất nhằm phát hiện ra những sai lệch (nếu có), giải trình nguyên nhân chênh lệch, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến.
Thực hiện kiểm kê theo định kỳ/ đột xuất nhằm phát hiện ra những sai lệch (nếu có), giải trình nguyên nhân chênh lệch, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến.

  • Những nhiệm vụ có tính đột xuất/ Ad-hoc tasks
  • Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên./ Assigment of line supervisor

Thực hiện quá trình nhập – xuất- lưu trữ, bảo quản phế liệu, phế phẩm, CTNH,  tuân thủ đúng số lượng, chủng loại và thời gian giữa thực tế và SAP theo quy trình, HDCV. Kiểm soát và thực hiện các qui định về việc lưu trữ, phân loại các chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ luật định.
Thực hiện và kiểm tra tồn kho hằng ngày đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác theo từng chủng loại
Chịu trách nhiệm nhận và thực hiện theo dõi kế hoạch sản xuất từ cấp trên nhằm chủ động bố trí kho bãi để nhập PL/PP và CTNH hoàn kho từ các bộ phận.
Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ trước khi thực hiện nhập – xuất kho nhằm đảm bảo đúng quy trình thủ tục.
Kiểm tra, hướng dẫn việc nhập phế phẩm, phế liệu, CTNH từ Nhà máy sản xuất và các phòng ban khác nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình thủ tục về quản lý PP/CTNH.
Chịu trách nhiệm thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống SAP theo đúng chứng từ  đảm bảo kịp thời,chính xác
Thực hiện cân xe trước và sau khi xuất bán PP nhằm đảm bảo tốt cho việc kiểm soát trọng lượng hàng xuất bán.
Cập nhật số liệu nhập xuất phế phẩm, phế liệu, CTNH vào file theo dõi hằng ngày, sổ giao nhận chất thải nguy hại đảm bảo đầy đủ chính xác
Kiểm tra tồn kho trên báo cáo nhập xuất phế phẩm phế liệu so với tồn kho trên SAP đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác.
Sắp xếp  hàng hóa trong kho  theo đúng sơ đồ lô đã được phê duyệt, cập nhật bảng nhận dạng, tem lô đầy đủ
Phối hợp với nhóm công nhân kho thực hiện cân, bao gói phế phẩm, CTNH nhằm đảm bảo mặt hàng thanh lý đúng chủng loại không lẫn lộn với các Phế phẩm, CTNH khác.
Phối hợp với Phòng Kế Toán kiểm kê kho theo định kỳ nhằm đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác, đồng thời các sự sai lệch được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời.
Thực hiện liên hệ với bộ phận QA để cập nhật thông tin về các yêu cầu luật định về bảo quản, quản lý kho CTNH
Tổng hợp và báo cáo sô liệu Nhập – Xuất – Tồn kho trong ca
Tổng hợp và báo cáo số lượng CTNH nhập vào kho trong tháng cho cấp trên gửi cho các bộ phận/ phòng ban liên quan
Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc


Các điều kiện cần có

Đi ca 11 tiếng, đảo ngày đêm mỗi tuần
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Vi tính văn phòng