0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Kiến Trúc Sư / Architect

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

Lập kế hoạch triển khai thực hiện các đồ án kiến trúc cho cả các dự án được giao.

Thiết kế và đưa ra các ý kiến về phương án thiết kế, đề xuất giải pháp thiết kế.

Quản lý và kiểm tra sự thích hợp của công tác thiết kế và hồ sơ thi công xây dựng.

Rà soát đối chiếu hồ sơ thiết kế so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Phản biện và đánh giá hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Lập kế hoạch theo dõi tiến độ thiết kế cho các dự án được giao.

Theo dõi tiến độ thực hiện, nhận diện các rủi ro và đề xuất giải pháp trong trường hợp không đúng tiến độ.

Kiểm soát việc áp dụng vật liệu hoàn thiện và tiêu chuẩn hoàn thiện phù hợp vào hồ sơ thiết kế Kiến trúc và ngân sách dự án.

Cung cấp hồ sơ thiết kế kiến trúc dự án cho QS nhằm lập bảng dự toán ngân sách hoặc đối chiếu ngân sách.

Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của Nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc.

Tổng hợp, kiểm tra và trình cấp trên phê duyệt hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà thầu, đảm bảo chất lượng hồ sơ tuân thủ đúng và đủ theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước.

Kiểm soát các thay đổi, xử lý các vấn đề liên quan trong giai đoạn thiết kế kiến trúc, các vấn đề phát sinh trong giai đoạn thi công nhằm kiểm soát chi phí dự án.

Lập kế hoạch công việc hàng tuần/ tháng theo các yêu cầu nhằm đạt được mục tiêu công việc và phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan.

Cập nhật các thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác thiết kế Kiến trúc.

Thực hiệc các công việc do cấp trên giao.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kiến trúc dân dụng.

Thành thạo Microsoft Office, Autocad, Photoshop, 3d Max.

Thành thạo tiếng Anh.

Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và quản lý thiết kế Kiến trúc các dự án, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương của các công ty Đầu tư, Bất động sản quy mô lớn..