0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

LEGAL EXECUTIVE/ NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Soát xét các hợp đồng theo mẫu của Công ty và theo loại Hợp đồng nhóm rủi ro trung bình cụ thể như: Hợp đồng bán hàng (kênh SA) Hợp đồng nguyên tắc (Mua thiết bị, dầu nhớt) nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật liên quan

– Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong phạm vi lập kế hoạch và rà soát, theo dõi việc đăng ký/gia hạn, cảnh báo rủi ro phát sinh (nếu có). Lưu trữ, rà soát các tài liệu hồ sơ liên quan đến ĐKKD, SHTT, Ủy quyền và báo cáo rà soát tài liệu định kỳ nhằm đảm báo tuân thủ theo quy định Công ty và pháp luật liên quan.

– Thu thập, thông tin dữ liệu các hồ sơ liên quan đến các chuyên đề pháp lý, báo cáo định kỳ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật liên quan

– Thực hiện trong phạm vi rà soát và báo cáo định kỳ việc kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, điều tra hành vi gian lận hoặc móc ngoặc đảm bảo đầy đủ tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan Công ty nhằm đảm bảo tính đầy đủ và trọn vẹn quyền chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật có liên quan

– Kiến thức về luật thương mại

– Kiến thức và kỹ năng soạn lập, soát xét hợp đồng

– Kiến thức và kỹ năng nhận diện rủi ro pháp lý

– Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế

– 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương