0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

NHÂN VIÊN QA – ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ/ CORP. QA COMPLIANCE AUDIT EXECUTIVE

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài nhằm bảo đảm hệ thống quản trị doanh nghiệp

– Thực hiện đánh giá theo chuẩn mực, phương pháp, cách thức phù hợp

– Thống nhất và kết luận đánh giá

– Phát hành công cụ cải tiến đối với điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá

– Thực hiện sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hồ sơ đánh giá


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Thực Phẩm/ Hóa học/ Môi trường/ Sinh học hoặc/ và Quản trị chất lượng

– Tin học văn phòng

– Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

– Ưu tiên có kinh nghiệm